Tavcarjevi2020

O strokovnem srečanju

Tavčarjevi dnevi so namenjeni širokemu krogu zdravnikov in študentov medicine. Predstavljene teme pomenijo vedno znova odlično priložnost
za dodatno osvežitev znanja zdravnikov splošne medicine, pomembno dopolnilo pri pripravi na strokovni izpit za pripravnike/sekundarije
in repetitorij izbranih tem za specializante interne medicine, pa tudi vse zdravnike drugih specialnosti, ki prihajajo vsakodnevno v stik z interno medicino.

Kraj in čas

Spletni kongres,
Ljubljana, 12. – 13. november 2020 in 16. – 17. november 2020

Podpora prijavljenim

Če se na dogodek še niste prijavili, se lahko do konca prijavite tudi preko spletnega obrazca, in v najkrajšem možnem času boste prejeli povabilo na spletni kongres.

Organizacijski odbor

Mitja Košnik (predsednik), Zlatko Fras, Robert Marčun, Veronika Podlogar

Programski odbor

Zlatko Fras (predsednik), Mitja Košnik, Aleš Blinc, Miran Brvar, Jadranka Buturović Ponikvar, Simona Gaberšček, Tomaž Kocjan, Matjaž Šinkovec, Borut Štabuc, Dušan Štajer, Matija Tomšič, Vilma Urbančič Rovan, Samo Zver

Zdravniška zbornica Slovenije je v skladu s Pravilnikom o zdravniških licencah za udeležbo na 61. Tavčarjevih dneh dodellila 17 kreditnih točk.