Kotizacija

100 € (nezaposleni zdravniki in aktivni udeleženci (predavatelji, prvi avtor posterja) so oproščeni plačila kotizacije)