Vabilo k aktivnemu sodelovanju s predstavitvami na plakatih

Tudi letos vljudno vabimo vse kolege in kolegice k aktivnemu sodelovanju v okviru programa strokovnega srečanja 64. TAVČARJEVI DNEVI. Sodelujejo lahko s plakatno predstavitvijo:

  1. zanimivega oziroma poučnega kliničnega primera,
  2. analize lastnega kliničnega dela (npr. serije primerov),
  3. prikaza rezultatov znanstveno-raziskovalnih nalog / projektov.

Povzetek naj obsega od 300 do največ 500 besed. Pošljite ga najkasneje do 21. oktobra 2022.

Po pregledu in strokovni oceni prispelih povzetkov bodo avtorji obveščeni o izboru. Izbrani povzetki bodo objavljeni v zborniku strokovnega srečanja.

Podrobna navodila za izdelavo plakata bodo avtorji prejeli po opravljenem izboru. Najboljši prispevki (plakati) iz vsake od treh skupin bodo nagrajeni.

V okviru strokovnega srečanja bodo plakatne predstavitve predvidoma potekale kot vodeni ogled.

Avtorji naj programskemu odboru srečanja pošljejo pisni povzetek na naslov:

Zlatko FRAS, 64. Tavčarjevi dnevi – programski odbor, Katedra za interno medicino, Medicinska fakulteta Univerze v Ljubljani, Zaloška 7, SI-1000 Ljubljana; in po e-pošti na naslov: zlatko.fras@kclj.si.