Odpoved

Za odpoved udeležbe pošljite pisno sporočilo z razlogi do 04.11.2019 na:

Katedra za interno medicino
Zaloška 7, 1000 Ljubljana
Telefon: 01 – 43 13 124
Faks: 01 – 43 13 124
e-mail: info@tavcarjevidnevi.si

Tavcarjevi Dnevi 2019