Informacije za udeležence

Za kongres bomo ob upoštevanju prsotnosti CORONA virusa pripravili tri scenarije. 

  1. Najbolj optimistična opcija je, da bo kongres potekal tako, kot ponavadi, torej v kongresnem centru s plenarnimi predavanji in delavnicami.
  2. Najbolj realna opcija je, da bodo na lokaciji kongresnega centra potekale delavnice v majhnih skupinah, plenarna predavanja pa bodo organizirana preko telekonferenc
  3. Če bodo epidemiološke razmere skrajno neugodne, bo kongres v celoti virtualen

Tavcarjevi Dnevi 2021