COVID-19

Katedra za interno medicino Medicinske fakultete v Ljubljani, v sodelovanju s Slovenskim zdravniškim društvom, tudi
letos organizira tradicionalno strokovno srečanje 62. TAVČARJEVI DNEVI.

Vztrajanje grožnje možnosti širjenja okužbe z novim koronavirusom nam veleva previdnost, zato smo se organizatorji odločili, da bo
osrednji strokovni program srečanja potekal v obliki kombinacije (v živo) snemanih plenarnih predavanj in njihovega prenosa po
spletu, ter razprav s slušatelji s pomočjo kongresne spletne video-tele-konferenčne tehnologije. Poleg plenarnih predavanj, ki jim
bo sledilo dovolj časa za razpravo, bomo organizirali tudi več tematskih, v praktični klinični pristop usmerjenih delavnic –delavnice
bodo potekale v praviloma kot delo v manjših skupinah v živo, v tednu pred oziroma po osrednjem strokovnem programu.

Tavcarjevi Dnevi 2021