Splošne informacije

Srečanje bo potekalo 11. – 12. november 2021 v obliki spletnega kongresa. Vse informacije o predavanjih in morebitne sprotne spremembe bodo sproti objavljene na spletni strani.

Tavcarjevi Dnevi 2021