STROKOVNI PROGRAM

2019

ČETRTEK,

07. novembra 2019

08:45 – 09.00

Otvoritev srečanja

09.00 – 10.30

GASTROENTEROLOGIJA
Predsedujoča / moderatorja:
Borut Štabuc, Lojze Šmid

9:00

Novosti v zdravljenju gastroezofagealne refluksne bolezni
Jan Drnovšek

9:15

Žolčni kamni
Sanjo Finderle

9:30

Fekalna inkontinenca
Matjaž Koželj

9:45

Krvavitve iz spodnjih prebavil
Lojze Šmid

10:00

Razprava

10.30 – 11.00

Termin za satelitska predavanja

11.00 – 12.30

NUJNA STANJA V HEMATOLOGIJI
Predsedujoča / moderatorja:
Samo Zver, Peter Černelč

11:00

Nujna stanja v eritrocitni celični vrsti
Matevž Škerget

11:15

Nujna stanja v levkocitni celični vrsti
Barbara Skopec

11:30

Nujna stanja v hemostazi
Karla Rener

11:45

Kdaj v hematološkem laboratoriju
izsledek opozarja na nujno stanje?

Helena Podgornik

12:00

Razprava

12:30 – 14.00

Termin za satelitska predavanja

14.00 – 15.30

KARDIOLOGIJA IN VASKULARNA
MEDICINA

Predsedujoča / moderatorja:
Mirta Koželj, Matjaž Šinkovec

14:00

Srčno popuščanje pri odraslih bolnikih
s prirojenimi srčnimi napakami

Mirta Koželj

14:15

Priporočila za obravnavo bolnikov
z miokarditisom

Andreja Černe Čerček

14:30

Bolnik s tahikardijo v ambulanti družinskega
zdravnika

Matjaž Šinkovec

14:45

Sodobni izzivi farmakoterapije v preventivi
zapletov bolezni srca in žilja

Zlatko Fras

15:00

Razprava

15.30 – 16.00

Termin za satelitska predavanja

16.00 – 17.15

PALIATIVNA MEDICINA
Predsedujoča / moderatorja:
Zlatko Fras, Mitja Košnik

16:00

Kaj s kronično terapijo v zadnjem
obdobju življenja?

Matjaž Figelj

16:20

Načrtovanje medicinskih ukrepov
v zadnjem obdobju življenja: ali
je bolnišnica primerno mesto
za umiranje?

Urška Lunder

16:40

Kdo in kdaj naj bolniku predlaga
vključitev v paliativno oskrbo?

Jana Harej Figelj

17:00

Razprava

17.15 – 18.00

DIABETES
Predsedujoča / moderatorja:
Vilma Urbančič,
Draženka Pongrac Barlovič

17:15

Pasti sodobnega
antihiperglikemičnega zdravljenja

Draženka Pongrac Barlovič

17:30

Urejanje glikemije pri
hospitaliziranem bolniku

Vilma Urbančič

17:45

Razprava

18:00 – 18.30

Termin za satelitska predavanja

18.30 – 19.30

ENDOKRINOLOGIJA
Predsedujoča / moderatorja:
Tomaž Kocjan, Simona Gaberšček

18:30

Endokrinologija jezika
Mojca Jensterle Sever

18:45

Amiodaron in ščitnica
Simona Gaberšček

19:00

Zdravljenje z radioaktivnim jodom Katja Zaletel

19:15

Razprava

19.30

Predavanje prejemnika Tavčarjevega
priznanja za življenjsko delo

20.00

Kongresna večerja

PETEK,

08. november 2019

09.00 – 10.30

PULMOLOGIJA
Predsedujoča / moderatorja:
Marjeta Terčelj, Matjaž Fležar

9:00

Elektronske cigarete: ali bo konec epidemije
s kajenjem povezanih bolezni?

Mihaela Zidarn

9:15

Predstavitev novih slovenskih strokovnih
priporočil za zdravljenje pljučnega raka

Martina Vrankar

9:30

Pljučna hipertenzija
Polona Mlakar

9:45

Cepljenje kroničnih pljučnih bolnikov
Katarina Osolnik

10:00

Razprava

10.30 – 11.30

Odmor za kavo / satelitska predavanja

11.30 – 13.00

AKTUALNE TEME V INTERNI MEDICINI
Predsedujoča / moderatorja:
Matej Podbregar, Mitja Lainščak

11:30

Ekstazi
Miran Brvar

11:45

Kako zdrav je šport:
astma pri plavalcih

Robert Marčun

12:00

Človek ni nočna žival
(kako preživeti dežurstvo)

Kristina Ziherl

12:!5

Preobčutljivost za rentgenska
kontrastna sredstva

Mitja Košnik

12:30

Razprava

12.30 – 14.30

Termin za satelitska predavanja

14:30 – 15:15

NEFROLOGIJA
Predsedujoča / moderatorja:
Andreja Marn, Jakob Gubenšek

14:30

Opredelitev proteinurije in
vrste proteinurije

Andreja Aleš Rigler

14:45

Pristop k bolniku s proteinurijo
Nuša Avguštin Rotar

15:15 – 16.00

REVMATOLOGIJA
Predsedujoča / moderatorja:
Nataša Gašperšič, Jaka Ostrovršnik

15:15

IgA vaskulitis
Jaka Ostrovršnik

15:30

Protin
Jelka Kramarič

15:45

Razprava

16.00 – 17.00

Termin za satelitska predavanja

17.00 – 17.45

ARTERIJSKA HIPERTENZIJA
Predsedujoča / moderatorja:
Jana Brguljan Hitij, Dušan Štajer

17:00

Ledvična funkcija in hipertenzija
Jana Brguljan Hitij

17:15

Pomen srčnega utripa pri zdravljenju
arterijske hipertenzije
Primož Dolenc

17:30

Razprava

17.45 – 18.45

VENSKA TROMBOZA
Predsedujoča / moderatorja:
Aleš Blinc, Mišo Šabovič

17:45

Pristop k bolniku s sumom na vensko
trombozo

Marko Miklič

18:00

Bolnik z vensko trombozo –
od diagnosticiranja do dolgotrajnega
zdravljenja

Tjaša Vižintin

18:15

Posebnosti zdravljenja venskih
trombembolizmov pri bolnikih
z rakom

Gregor Tratar

18:30

Razprava

18:45

Podelitev nagrad za najboljše posterje

19:00

Zaključek kongresa

PROSTE TEME

POSTERSKE PREDSTAVITVE

OD ČETRTKA,

07. novembra 2019

od 08:00

DO PETKA,

08. novembra 2019

do 19:00

P1

Masivna pljučna trombembolija
z obstruktivnim šokom, tamponado
in septičnim šokom
Nina Keršnik, Tjaša Furlan, Boštjan
Leskovar

P2

Fulminanten potek septičnega šoka
ob tumorskem razpadu

Eva Avsec, Peter Radšel

P3

Prikrita ruptura abdominalne aorte
in pomen obposteljne ultrazvočne
preiskave za postavitev diagnoze

Manja Kraševec, Tajda Keber

P4

Zastoj srca in inverzna Takotsubo
kardiomiopatija ob operativni
odstranitvi maternice kot neželena
učinka pitresina
in adrenalina – prikaz primera

Matjaž Zorman, Vojka Gorjup

P5

Disekcija aorte in raznolikost klinične slike
– prikaz primera

Katja Ravber, Miran Jeromel

P6

Disekcija aorte tipa B
Ester Gaggi Slokar, Peter Radšel

P7

Pomen primerne obravnave nujnega
stanja pri bolniku, vključenem v paliativno
obravnavo

Nena Golob, Maja Ebert Moltara

P8

Angina in povišan troponin
Alja Gomišček, Jure Dolenc,
Andreja Pikelj Pečnik, Katja Prokšelj

P9

Vloga perfuzijske scintigrafije miokarda
pri obravnavi starostnikov s sumom na
ishemično srčno bolezen

Nika Jerman, Maja Trampuš,
Monika Štalc, Barbara Gužič Salobir

P10

Posteriorni izpah rame z zlomom
proksimalnega humerusa ob udaru
električnega toka – klinični primer

Luka Hodnik, Ladislav Kovačič

P11

Hud zagon ulceroznega kolitisa – prikaz
kliničnega primera

Eva Bošnjak, Matjaž Koželj

P12

Nenavaden vzrok krvavitve iz prebavil
Neža Eržen, Matic Koželj

P13

Redek vzrok malabsorpcije – sindrom
Cronkhite Canada – prikaz primera

Nika Juriševič, Luka Strniša

P14

Akutna jetrna okvara povzročena s pripravki
svetlikave pološčenke (gobe reishi) – prikaz
primera

Vanesa Anderle Hribar, Marija Ribnikar,
Branislava Ranković

P15

Glikogenoza tipa 0 – klinični primer
in pregled literature

Janez Jan Arko, Maruša Debeljak, Mojca Žerjav
Tanšek, Tadej Batellino, Urh Grošelj

P16

Nenadzorovana astma pri bolniku
z Dursunovim sindromom
Aleksandra Mitrović,
Ahmed Shabir Malik

P17

Mejna vrednost četrte komponente
komplementa (C4) pri odkrivanju bolnikov s
hereditarnim angioedemom

Benjamin Jonke, Živa Zaletel,
Matija Rijavec, Mitja Košnik

P18

Nefropatija IgA, povzročena
z adalimumabom – prikaz primera

Tonja Mertelj, Nataša Smrekar,
Nika Kojc, Jelka Lindič, Damjan Kovač

P19

Bakteriemija Helicobacter canis pri bolnici
s seropozitivnim revmatoidnim artritisom,
zdravljenim s tofacitinibom – prikaz
primera.

Matic Mihevc, Suzana Gradišnik,
Iztok Holc

P20

Motnja delovanja ščitnice zaradi
amiodarona – prikaz primera

Valerija Oblak, Simona Gaberšček

P21

Glikemični ustroj oseb pri podhranjenosti, ki
je posledica anoreksije nervoze

Urška Perc, Špela Volčanšek,
Draženka Pongrac Barlovič

P22

Ketogena dieta in pojav diabetične
ketoacidoze pri sladkorni bolezni tipa 1

Urška Perc,
Špela Volčanšek, Nadan Gregorič ,
Draženka Pongrac Barlovič

P23

Sindrom modre ženske
Tadej Petreski, Nejc Piko, Matevž Privšek, Tadej
Zorman, Sebastjan Bevc

P24

Vpliv znižanja krvnega tlaka na zmanjšanje
proteinurije

Vesna Pirnovar, Anja Čebron, Barbara Salobir,
Jana Brguljan-Hitij

P25

Akutna oligurična ledvična okvara zaradi
supravezikalne zapore sečnih izvodil –
prikaz primera

Anja Praunseis, Simon Hawlina, Nuša Avguštin
Rotar, Damjan Kovač

P26

Paget-Schrötterjev sindrom
Mina Šmid, Samo Granda

P27

T-limfoblastni limfom – prikaz primera
Andraž Treven

P28

Pri ženskah v rodni dobi pojavnost
ščitničnih nodusov s starostjo narašča

Katja Tuta, Katica Bajuk Studen,
Nataša Bedernjak Bajuk, Miha Jesenko,
Nina Ostaševski Fernandez, Edvard Pirnat,
Katja Zaletel, Simona Gaberšček

P29

Pojavnost Hashimotovega tiroiditisa je
v nosečnosti podcenjena

Tina Ušaj, Katica Bajuk Studen, Nataša
Bedernjak Bajuk, Miha Jesenko, Nina
Ostaševski Fernandez, Edvard Pirnat, Katja
Zaletel, Simona Gaberšček

P30

Psevdohiperfosfatemija – prikaz primera
Blaž Slonjšak, Senka Černe, Vanja Peršič

P31

Huda kronična hipokalcemija z nevrološkimi
in srčnimi zapleti – prikaz kliničnega primera

Nastja Levašič, Martin Kavčič, Tomaž Kocjan

P32

Tiha kompleksnost srpastocelične anemije
Aleksandra Mitrović

P33

Pljučnica, povzročena s Pneumocystis
jirovecii, pri bolnici na dolgotrajnem
zdravljenju z glukokortikoidi zaradi
diseminiranega plazmocitoma

Andrej Soršak, Zlatko Roškar

P34

Huda trombocitopenija po ugrizu modrasa,
ki ni posledica porabne koagulopatije –
prikaz primera

Matjaž Zorman, Damjan Grenc,
Simona Kržišnik Zorman

P35

Zdravila v hematologiji, ki vplivajo na
strjevanje krvi, s prikazom primerov

Mihela Šajn, Neva Kavčič

P36

Hiperkalcemija in osteolitične lezije – redek
zaplet B-limfoblastne levkemije

Mihela Šajn, Karla Rener

P37

Paroksizmalna nočna hemoglobinurija
Matija Rozman, Irena Preložnik Zupan

P38

Ginekomastija kot prvi znak hormonsko
aktivnega tumorja – prikaz dveh kliničnih
primerov

Matej Rakuša, Tina Krokter Kogoj,
Mojca Jensterle Sever, Tomaž Kocjan

P39

Znanje prve pomoči pri študentih Medicinske fakultete Univerze v Mariboru
Kaja Čeh, Ludvik Drobne, Ana Špehonja

P40

Endovaskularne tehnike reševanja med
postopkom vstavitve dislociranih umetnih
zaklopk in žilnih opornic – prikaz dveh
kliničnih primerov

Matjaž Bunc, Črt Langel, Dimitrij Kuhelj,
Miha Šušteršič, Simon Terseglav

P41

Zdravljenje življenje ogrožajoče krvavitve
zaradi maksilofacialne poškodbe s pomočjo
transarterijske embolizacije – prikaz
primera

Črt Langel, Dimitrij Lovrič, Urša Zabret,
Tomislav Mirković, Primož Gradišek,
Anita Mrvar-Brečko, Katarina Šurlan Popovič

P42

Perkutana koronarna intervencija za
razreševanje kronične popolne zapore
koronarne arterije kot nadgradnja
optimalnega zdravljenja z zdravili – prikaz
kompleksnega primera

Matjaž Bunc, Miha Šušteršič, Siniša Dragnić,
Črt Langel

P43

Uspešna uporaba ECMO-CPR med zapleteno
primarno koronarno intervencijo s
periproceduralno disekcijo in srčnim
zastojem

Marta Hojker, Luka Lipar, Marko Noč

P44

Kam je izginil miksom ?
Polona Koritnik, Janez Toplišek, Željka Večerić-
Haler, Katja Prokšelj

P45

Idiopatska pljučna hipertenzija pri
mladostniku: od dispneje ob naporu do
presaditve pljuč in ledvice – prikaz primera

Maja Badovinac, Polona Mlakar,
Barbara Salobir

P46

Izboljšanje pri bolniku s kronično
trombembolično pljučno hipertenzijo po
delno uspešni pljučni trombendarterektomiji
in uvedbi riociguata – prikaz primera

Frosina Markoska, Polona Mlakar,
Barbara Salobir

DELAVNICE

VZPOREDNI PROGRAM

ČETRTEK,

07. novembra 2019

10.00 – 11.30

EKG
Vodja delavnice: Dušan Štajer
Največje možno število udeležencev: 30

12.00 – 12.45

Vodenje bolnika pred in
po presaditvi jeter

(pokrovitelj Astellas Pharma)
Vodja delavnice: Katja Novak
Največje možno število udeležencev: 30

13.15 – 14.00

Paraproteinemija: benigne ali maligne
narave?

(pokrovitelj Takeda)
Vodja delavnice: Samo Zver
Največje možno število udeležencev: 30

13.00 – 13.45

Pravilno izpolnjena napotnica
zagotavlja ustrezno hiter pregled
pri revmatologu

(pokrovitelj AbbVie)
VELIKA PREDAVALNICA
Vodja delavnice: Aleš Ambrožič
Največje možno število udeležencev:
ni omejitve

15.00 – 15.45

Kronična vnetna črevesna bolezen
(pokrovitelj Takeda)
Vodji delavnice: David Drobne,
Gregor Novak
Največje možno število udeležencev: 30

16.00 – 18.00

Ultrazvok prsnega koša – kaj mora
znati vsak zdravnik v urgentni
ambulanti

(pokrovitelj tehnične opreme Sonar)

1. Prsni koš – pristop k bolniku z dispnejo
Vodja delavnice: Robert Marčun

2. Srce – stanje volemije in srčna funkcija
Vodja delavnice: Mitja Lainščak
Največje možno število udeležencev: 16

18.00 – 19.30

Vena cava in nadomeščanje tekočine
(pokrovitelj tehnične opreme Sonar)
Vodja delavnice: Hugon Možina
Največje možno število udeležencev:
3 x 30 minut, 3 x 6 udeležencev

PETEK,

08. novembra 2019

09.00 – 10.30

Minišola DXA
(pokrovitelj Amgen)
Vodja delavnice: Tomaž Kocjan
Največje možno število udeležencev: 30

11.00 – 12.30

Tečaj pravilne uporabe vdihovalnikov
(pokrovitelj Boehringer Ingelheim)
Vodji delavnice: Matjaž Fležar,
Tina Morgan
Največje možno število udeležencev: 15

13.00 – 13.30

Pomen celotne krvne slike pri
prepoznavanju krvnih bolezni z umetno
inteligenco

VELIKA PREDAVALNICA
Vodja delavnice: Peter Černelč
Največje možno število udeležencev: ni
omejitve

13.00 – 14.30

Obravnava bolnika s hiperglikemijo
v urgentni ambulanti

Vodja delavnice: Nadan Gregorič
Največje možno število udeležencev: 30

15.00 – 16.20

Sopojavi zdravljenja raka z
imunoterapijo: kako naj ukrepam
na urgenci?

(pokrovitelj MSD)
Vodji delavnice: Katja Mohorčič,
Urška Janžič
Največje možno število udeležencev: 30

17.00 – 18.30

Neinvazivna ventilacija pri
poslabšanjih KOPB

(pokrovitelj RAM 2 d.o.o.)
Vodji delavnice: Irena Šarc, Ditka
Benedičič
Največje možno število udeležencev: 30

SATELITSKI SIMPOZIJ

ČETRTEK,

07. november 2019

10.30 – 10.40

Biopsihosocialni pristop k obravnavi
nevropatske bolečine

(pokrovitelj Pfizer)
Marjan Zaletel

12.30 – 12.50

Glanzman trombastenija – resna
motnja strjevanja krvi

(pokrovitelj Novo Nordisk)
Karla Rener

12.50 – 13.00

Kdo sodi v urgentno revmatološko
ambulanto

(pokrovitelj AbbVie)
Aleš Ambrožič

15.30-15.40

Obravnava bolnika po AKS
s povišanimi vrednostmi holesterola
v klinični praksi

(pokrovitelj Sanofi)
Matjaž Bunc

18.00-18.20

Dodane vrednosti novega analoga
GLP-1 semaglutida

(pokrovitelj Novo Nordisk)
Andrej Zavratnik

PETEK,

08. november 2019

10.30 – 10.50

Pomen preprečevanja pnevmokoknih
okužb in KME pri odraslih

(pokrovitelj Pfizer)
Suzana Milanović Ravter

10.50 – 11.00

Bolniki z astmo: kako doseči
urejenost bolezni

(pokrovitelj Berlin Chemie)
Mihaela Zidarn

11.00 – 11.10

Oralni glukokortikoidi pri zdravljenju
težke astme – kako se jim izogniti?

(pokrovitelj GSK)
Sabina Škrgat

13.00 – 13.15

Dovolj. Čas je da preprečimo migreno.
(pokrovitelj Novartis)
Bojana Žvan

16.00 – 16.15

Posodobljene slovenske smernice za
zdravljenje simptomov spodnjih sečil
v praksi

(pokrovitelj Astellas Pharma)
Dejan Bratuš

ODMORI ZA OKREPČILA

ČETRTEK, 7. NOVEMBRA 2019
Kava: 10:00-12:00 in 15:00-17:00
Kosilo: 12:00 do 14:30
Večerja: 20:00

PETEK, 8. NOVEMBRA 2019
Kava: 10:00-12:00 in 15:00-17:00
Kosilo: 12:00 do 14:30

Tavcarjevi Dnevi 2019