7. – 8. november 2019

Aktivna udeležba

Spoštovani, vljudno vas vabimo k aktivnemu sodelovanju s krajšo predstavitvijo zanimivega in / ali poučnega kliničnega primera v obliki posterjev in / ali ustne predstavitve zanimivih kliničnih primerov. Povzetek naj obsega do 300 besed. Rok za oddajo izvlečkov v presojo ob objavljen v kratkem. Izvlečke oddate preko spletne strani in po e-pošti na naslov: zlatko.fras@kclj.si.. Po pregledu in strokovni oceni prispelih povzetkov boste avtorji obveščeni o izboru. Izbrani povzetki bodo objavljeni v zborniku strokovnega srečanja. Najboljši prispevki bodo nagrajeni.