Pomembno sporočilo organizatorjev

Zaradi popolne zasedenosti kapacitet, ki nam jih lahko za 61. Tavčarjeve dneve ponudi kongresni center, prijava za udeležbo na strokovnem srečanju od 30.10.2019 ni več mogoča.

Vsled velikega števila prijavljenih in z namenom zagotoviti gladek potek prireditve smo pripravili nekaj pomembnih informacij za udeležence.

Od danes je na spletni strani prosto dostopna vsebina zbornika prispevkov 61. Tavčarjevi dnevi in strokovna monografija IZBRANA POGLAVJA IZ INTERNE MEDICINE

O strokovnem srečanju

Tavčarjevi dnevi so namenjeni širokemu krogu zdravnikov in študentov medicine. Predstavljene teme pomenijo vedno znova odlično priložnost
za dodatno osvežitev znanja zdravnikov splošne medicine, pomembno dopolnilo pri pripravi na strokovni izpit za pripravnike/sekundarije
in repetitorij izbranih tem za specializante interne medicine, pa tudi vse zdravnike drugih specialnosti, ki prihajajo vsakodnevno v stik z interno medicino.

Kraj in čas

Kongresni center Mons, Hotel Four Points by Sheraton,
Ljubljana, 7. – 8. november 2019

Organizacijski odbor

Mitja Košnik (predsednik), Zlatko Fras, Robert Marčun, Mateja Kaja Ježovnik, Radko Komadina

Programski odbor

Zlatko Fras (predsednik), Mitja Košnik, Aleš Blinc, Miran Brvar, Jadranka Buturović Ponikvar, Matjaž Figelj, Simona Gaberšček, Tomaž Kocjan, Matjaž Šinkovec, Borut Štabuc, Dušan Štajer, Matija Tomšič, Vilma Urbančič Rovan, Samo Zver

Zdravniška zbornica Slovenije je v skladu s Pravilnikom o zdravniških licencah za udeležbo na 61. Tavčarjevih dneh dodellila 17 kreditnih točk.

Tavcarjevi Dnevi 2019