7. – 8. november 2019

O STROKOVNEM SREČANJU

Tavčarjevi dnevi so namenjeni širokemu krogu zdravnikov in študentov medicine. Vedno znova pomenijo predsta ljene teme odlično priložnost za dodatno osvežitev znanja zdravnikov splošne medicine, pomembno dopolnilo pri pripravi na strokovni izpit za pripravnike/sekundarije in repetitorij izbranih tem za specializante interne medicine, pa tudi vse zdravnike drugih specialnosti, ki prihajajo vsakodnevno v stik z interno medicino.

KRAJ IN ČAS

Kongresni center Four Points by Sheraton Ljubljana Mons, Ljubljana, 7. – 8. november 2019

STROKOVNI ORGANIZATOR

Katedra za interno medicino
Medicinska fakulteta, Univerza v Ljubljani

VABILO K AKTIVNEMU SODELOVANJU S PREDSTAVITVAMI NA PLAKATIH – PROSTE TEME

Tudi letos vljudno vabimo vse kolege in kolegice k aktivnemu sodelovanju v okviru programa strokovnega srečanja. Sodelujejo lahko s krajšo predstavitvijo zanimivega in/ali poučnega kliničnega primera v obliki predstavitve na plakatu, ki bo potekala kot vodeni ogled. Povzetek naj obsega do 300 besed. Pošljite ga najkasneje do 15. septembra 2019. Po pregledu in strokovni oceni prispelih povzetkov bodo avtorji obveščeni o izboru. Izbrani povzetki bodo objavljeni v zborniku strokovnega srečanja. Najboljši prispevek bo nagrajen. Avtorji naj programskemu odboru srečanja pošljejo pisni povzetek preko spletne strani in po e-pošti na naslov: zlatko.fras@kclj.si.